Aktivitetsbaserade utredningsplatser

Aktivitetsbaserade utredningar tillför värdefull kunskap om individens motoriska färdigheter, processfärdigheter samt kommunikations/interaktionsfärdigheter. Syftet med aktivitetsbaserade utredningar är alltid att identifiera framgångsfaktorer i aktivitetsutförandet, både i anpassad och i reell miljö.

Arbetsförmedlingens specialist använder externa utredningsplatser om den arbetssökande har behov av mer kontinuerlig handledning i en arbetssituation, om konsekvenser av en funktionsnedsättning är svåra att bedöma och om det finns behov av anpassning i uppgift eller miljö.

Vi leverera tjänsten på följande orter:
Stockholm norr, Malmö och Göteborg.

Anders Öhlund är chef för verksamheten, kontakta gärna honom på 072-08 02 819 eller anders.ohlund@ability.se