Arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning

Rätt kompetens på rätt plats är något som är viktig för företag idag för att kunna leverera på arbetsmarknaden. Detta är därför något som vi på ABILITY vill vara en del av och kunna bidra med. Vi arbetar därför med arbetsplatsförlagda arbetsmarknadsutbildningar på uppdrag av arbetsförmedlingen.

Detta blir en chans för dig som arbetsgivare att bidra till samhället och sätta företaget på kartan hos arbetssökande. Utbildningen som finansieras av arbetsfördelningen kan också fungera som inkörsport på företaget för nya intressant människor.