Arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning

I samarbete med arbetsförmedlingen arbetar ABILITY med arbetsplatsförlagda arbetsmarknadsutbildningar. Med denna typ av tjänst skapar vi en plattform för möten mellan arbetsgivare och arbetssökande. Arbetsgivare får en chans hitta potentiella medarbetare inför framtiden och samtidigt påverka kompetensen inom den bransch de jobbar inom. Samtidigt får den arbetssökande en chans att knyta viktiga kontakter i arbetslivet och utvecklar även sin kompetens.

Vi ser vårt samarbete med arbetsförmedlingen i denna tjänst som otroligt värdefullt då tjänsten gynnar utvecklingen för både företag och individer på arbetsmarknaden.