Arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning

Med en målinriktad utbildning med fokus på praktiska moment ser vi en annorlunda väg in i arbete.

Arbetsmarknadsutbildningar som är arbetsplatsförlagda är en chans för dig som arbetssökande att lära känna ett företag och samtidigt kompetensutvecklas. Du kan knyta viktiga kontakter i arbetslivet och specialisera dig på vad just denna arbetsgivare gör och har att erbjuda. Utbildning genererar då både kompetenser som är intressanta för arbetsgivaren och du får samtidigt en chans att visa vad du går för och detta leder förhoppningsvis till en anställning.

En utbildning som kan fungera som en anställningsintervju helt enkelt!