Ledning

Växel: 010-220 30 10

VD:
Anders Öhlund

070-440 39 33

Verksamhetschef STOM och AUP:
Annika Lund-Arzela tjänstledig
072-555 43 00
annika.lund@ability.se
Stockholm