Mission & vision

Mission

Vi finns för att hjälpa alla att hitta sin väg i arbetslivet och att stötta företag med rätt kompetens genom utbildning, coachning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

  • Vi hjälper dig in på arbetsmarknaden
  • Vi hjälper företag att hantera individer som ska ut på arbetsmarknaden igen
  • Vi utbildar dig så du får rätt kompetens till ditt nästa arbete
  • Vi hjälper företag att säkerställa rätt kompetens

Vision

Vi vill hjälpa alla individer till sin rätta plats på arbetsmarknaden och att uppnå sina drömmar i arbetslivet.