Omställning TSL

Vid omställning arbetar vi som godkänd leverantör av Trygghetsfonden TSL.

Trygghetsfonden är en kollektivavtalad försäkring som företag får ta del av om de ställs inför uppsägningar på grund av arbetsbrist. Vi arbetar för att stötta anställda, företag och fack i omställningen och genom etablerade processer skapar vi förutsättningar till en snabb väg till nästa jobb eller rätt utbildning.