Omställning TSL

För att företag ska kunna möta förändringar och omorganiseringar på bästa sätt finns vi som stöd och hjälp. När företag tvingas säga upp personal på grund av arbetsbrist finns vi där för att stötta kollektivavtalsbärande företag samt fack och anställda som godkända leverantörer av trygghetsfonden TSL.

Vi arbetar med individen i fokus genom etablerade processer och en kvalitetstänk för att kunna skapa förutsättningar till ett fortsatt arbetsliv. Varje människa har fantastiska potentialer som vi på ABILITY är experter på att lyfta fram. Vi arbetar tillsammans med individerna fram de verktyg som behövs för ett nytt arbete och nya möjligheter.