Samarbete

Vi har i ett nära samarbete med lokala fackliga förbund på de orter vi är verksamma.

Vi tror på goda relationer med facket och har därför kontakt med de fackliga parterna i det dagliga arbetet.