Stöd och matchning

Vi jobbar med stöd och matchning tillsammans med arbetsförmedlingen för att tillsammans kunna skapa förutsättningar för nytt arbete för arbetssökande. Med hjälp av erfarenheter, kunskaper och kontakter kan vi hjälpa varandra att nå målet om att stötta personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden.

I samarbetet kan vi skapa trygghet och ett anpassat upplägg för varje individ. Vi kan erbjuda nya vägar och möjligheter till arbete och information om utbildningar som kan vara intressanta för individen.