Stöd och matchning

Vi hjälper dig att hitta jobb eller utbildning!

Ibland kan det vara svårt att hitta jobb och veta hur man ska gå tillväga. Därför erbjuder vi dig som arbetssökande stöd och hjälp på din resa till nytt jobb.

Stöd och matchning är en tjänst som du som inskriven på arbetsförmedlingen kan få tillgång till, kontakta arbetsförmedlingen och välj Ability så vi kan komma igång och hjälpa dig! Mer om detta på: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersättning/stod-a-o/stod-och-matchning

För oss är det viktigt att du känner dig trygg och bekväm. Du kommer därför att få jobba med en coach som tar sig tid att lära känna dig och anpassar arbetet efter dina individuella behov och förutsättningar. Du kommer tillsammans med  med din välutbildade och erfarna coach att arbeta mot målet att du ska komma ut i arbete eller utbildning så snart som möjligt och vi kommer att finnas med ändå in i mål.

För att Du ska lyckas gör vi följande:

  • Kartlägger och synliggör din kompetens. Du kan mer än du tror vilket är viktigt att kunna visa.
  • För att hitta jobbet får du möjlighet att ta del av andras erfarenheter och nätverk.
  • Vi hjälper dig att skriva ett riktigt bra CV.
  • Intervjuer är viktiga, genom att träna med oss får du chansen att bli duktig.
  • Varje vecka träffar du din egen coach.
  • Vi utnyttjar våra värdefulla kontakter i arbetslivet för att hjälpa dig.
  • Vi anordnar studiebesök som passar dig.
  • Vi hjälper dig hitta den praktik där du får möjlighet att prova ditt drömjobb och skapa kontakter.
  • Vår studievägledare hjälper dig att hitta rätt studievägar mot högskolestudier och yrkesinriktningar, ser till att du hittar rätt inriktning mot arbetsmarknaden.