Varför ABILITY?

ABILITY är ett kvalitetsmedvetet företag som jobbar med utarbetade processer där kunden är i fokus. Våra verksamhetsområden är arbetslivsinriktad rehabilitering, social och organisatorisk arbetsmiljö, arbetsmarknadstjänster och utbildning. Medarbetarna på Ability är specialister inom de områden där de är verksamma.

Våra kunder återfinns bland både privata företag och offentliga företag och organisationer. Vi jobbar med lösningar för individer, grupper och organisationer där varje kund är unik och därmed är också våra insatser det!