C. Information om arbetsmarknaden

Inspelad presentation:

9. Information om utbildningar

Inspelad presentation:

11. Branscher, yrken och framtid

Inspelad presentation:

12. Presentation av olika yrken

A. KARTLÄGGNING
1. Kartläggning av förutsättningar
2. Dolda kompetenser
3. Hitta talanger och styrkor
4. Stärk det egna varumärket

B. VÄGLEDNING MOT ARBETE ELLER UTBILDNING
5. Nuläge och  Mål (Delmål)
6. Perspektivvidgande
7. Mönsterbrytande
8. Olika utbildningsvägar, SYV

C. INFORMATION OM ARBETSMARKNADEN
9. Information om utbildning (bjuda in)
10. Yrkesprognos
11. Branscher, yrken och framtid
12. Presentation av olika yrken

D. PRAKTISKT STÖD
13. Hitta och söka jobb, uppföljning av jobb
14. Genomgång av CV och PB
15. Hur du lyckas med din anställnigngsintervju
16. Rollspel intervjuträning

E. KONTAKTER MED ARBETSGIVARE
17. Nätverka, hitta andra vägar till jobb
18. Yrkesjakten hos AF
19. Jobba utomlands
20. Yrkesintervju

F. MOTIVATIONSHÖJANDE SAMTAL
21. Självledarskap/Självförtroende
22. Öka din Självkänsla
23. Värdegrund/Livsvärdering
24. Hinder och svårigheter

G. KOST OCH HÄLSA
25. Kost för hälsa
26. Stress, sömn & återhämtning
27. Fysisk aktivitet och träning
28. Sund skärmanvändning

H. STÖD FÖR ATT STÄRKA DELTAGARENS DIGITALA KOMPETENS
29. Hantera digitala verktyg (Grade Matcha)
30. Hantera Teams, videomöten, mail/bifoga fil
31. Göra rapport till AF, Försäkringskassan
32. Hantera Word med CV/PB

I. STÖD FÖR ATT STÄRKA DELTAGARENS SPRÅKKUNSKAPER
33. Svenska träning
34. Skrivträning på svenska
35. Prat- och samtalsträning på svenska
36. Interkulturell kommunikation

J. FÖRDJUPNINGS PRESENTATIONER
37. Coaching för ögonblickligt resultat (A)
38. Hitta din rätta karriär (B)
39. IKIGAI och Ditt livsändamål (B)
40. Bli fri från att prokrastinera (B)

K. FÖRDJUPNINGS PRESENTATIONER
41. 55 plus – din erfarenhet är en vinnare (C)
42. Skapa givande arbetsgivarkontakter (E)
43. Hitta din motivation (F)
44. Framgångshistorier (F)

L. FÖRDJUPNINGS PRESENTATIONER
45. compassion – bra för business (F)
46. Segelbåten (F)
47. Tvärtom-metoden (F)
48. Gröna, gula, röda aktiviteter (G)

M. FÖRDJUPNINGS PRESENTATIONER
49. Livspusslet – livsbalans + AWE (G)
50. Träningsmål & träningstrender (G)
51. Sätt mål för nästa år (B)
52. Julafton och inget informationsmöte

ABILITY AVSTÄMNINGSFRÅGOR
efter 6 månader

Vi vill gärna veta vad du tycker om att deltagit i Rusta och matcha hos oss.

ABILITY AVSTÄMNINGSFRÅGOR
vid avslut

Vi vill gärna veta vad du tycker om att deltagit i Rusta och matcha hos oss.