Kontor för Steg till arbete

LULEÅ
Sandviksgatan 43
972 32 Luleå
KA-nummer: 10073866
Arbetsterapeut
Elina Ulvefeldt

elina.ulvefeldt@ability.se
072-2201578
Arbetskonsulent
Linda Jussi
linda.jussi@ability.se
070-3220226
SKELLEFTEÅ
Trädgårdsgatan 13
93131 Skellefteå
KA-nummer: 10073867
Arbetsterapeut/Arbetskonsulent
Amanda Eliasson
amanda.eliasson@ability.se
072-2201581
Arbetsterapeut/Arbetskonsulent
Joacim Fromholdt
joacim.fromholdt@ability.se
070-3220197
KARLSKRONA
Landbrogatan 17
37134 Karlskrona
KA-nummer: 10073869
Arbetsterapeut
Belinda Stefansdotter
belinda.stefansdotter@ability.se
072-2201547
Arbetsterapeut
Jessica Jonsson
jessica.jonsson@ability.se
072-2255806

Arbetskonsulent
Morgan Karlsson
morgan.karlsson@ability.se
072-2248643
.
Arbetskonsulent
Denis Sabani
denis.sabani@ability.se
072-2151319
Arbetskonsulent
Georgiana Danet
georgiana.danet@ability.se
072-2281153
YSTAD
Södra Dragongatan 18B
27139 Ystad
KA-nummer: 10073868
Arbetsterapeut
Lina Öhman
carolin.ohman@ability.se
072-2201549
Arbetskonsulent
Åsa Blixt
asa.blixt@ability.se
072-2162178
Arbetskonsulent
Ingela Skullman
ingela.skullman@ability.se
070-6973206