Steg till Arbete

Jobb som passar din arbetsförmåga

I Steg till arbete får du hjälp och stöttning att hitta ett jobb som passar din arbetsförmåga. Du får hjälp att kartlägga dina förmågor och stöttning i vilka förutsättningar som är viktiga på ett arbete för att du ska lyckas så bra det bara går.

Vi jobbar i en serie av insatser som kartläggning av dina intressen, erfarenheter, förmågor och eventuellt hinder. Behöver du en fördjupad bedömning av dina förmågor kring arbete så kan det bli aktuellt med en sådan utredning.  Kartläggningen, den eventuella utredningen tillsammans med dina önskemål och erfarenheter ligger sedan till grund för nästa steg som är en arbetspraktik hos en arbetsgivare. Under praktiken jobbar vi vidare mot att hitta ett jobb för dig vilket är slutmålet med Steg till arbete.

Varmt välkommen till oss i Luleå, Ystad, Karlskrona eller Skellefteå.

För att Du ska lyckas gör vi följande:

Dolda jobb
Vi utnyttjar våra värdefulla kontakter i arbetslivet för att hjälpa dig.

CV
Vi hjälper dig att skriva ett riktigt bra CV.

Nätverk
För att hitta jobbet får du möjlighet att ta del av andras erfarenheter och nätverk.

Praktik
Vi hjälper dig hitta den praktik där du får möjlighet att prova ditt drömjobb och skapa kontakter.

Kartläggning
Kartlägger och synliggör din kompetens. Du kan mer än du tror vilket är viktigt att kunna visa.

Studiebesök
Vi anordnar studiebesök som passar dig.

Coaching
Varannan vecka träffar du din egen coach.

Utbildning
Vill du, så hjälper vi dig att hitta rätt utbildning.

Intervjuteknik
Intervjuer är viktiga, genom att träna med oss får du chansen att bli duktig.