Aktuellt just nu:

Ny ansvarig för STOM Annika Lund-Arzela!

Vi välkomnar Annika till Ability, hon blir vår ansvarige för Stöd och Matchning för alla våra orter. Hon kommer närmast som chef från Radix och har mycket lång erfarenhet av STOM. Välkommen Annika!

Varje människa har en fantastisk potential!

Vi vill hjälpa alla individer till sin plats på arbetsmarknaden och att uppnå sina drömmar i arbetslivet.
Genom vår kompetens, empati och våra kvalitetssäkrade processer hjälper vi människor och
företag att mötas och lyckats tillsammans.
En bättre värld helt enkelt!

STÖD OCH
MATCHNING

Den positiva vägen till nytt arbete!

STÖD OCH
MATCHNING

Vi finns här för dig. Välkommen att delta i programmet Stöd och matchning hos oss på ABILITY!

Vi hjälper dig att hitta jobb!

ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

Den positiva vägen tillbaka till arbete!

ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

Vi hjälper dig vid risk för ohälsa, vid ohälsa eller när alla möjligheter till återgång i ordinarie arbete är uttömda.

Den positiva vägen tillbaka!

ARBETSMARKNADS-
UTBILDNING

Den positiva vägen till ny kunskap!

ARBETSMARKNADS-
UTBILDNING

Vi stöttar dig i ditt mål mot arbete genom en kort, skräddarsydd yrkesinriktad utbildning!

Vi utvecklar din kompetens!