bojen

Hitta din värdegrund och dina livsvärderingar

Målet med presentationen:
• Du hittar din värdegrund och dina livsvärderingar genom att fundera på vad som är viktigt för dig i ditt liv.
• Du hittar dina dolda värderingar som kan vara till hjälp när du ska fatta olika beslut.
• Du lär dig förstå varför Dolda värderingar kan ligga till grund för hur du reagerar ibland.
• Du hittar ditt värdeord som står för dina värderingar just nu.
• Du använder dig av ditt Värdeord för att ta beslut så att du känner dig mer trygg i ditt beslut.

Hitta din värdegrund och dina livsvärderingar för att de fungerar som en inbyggd kompass

De avgör vad du tycker, tänker, väljer och vad som är viktigt i ditt liv. Värderingar uttrycks ofta i abstrakta termer som till exempel:
• Ärlighet
• Frihet
• Kärlek
• Vänskap
• Lojalitet
• Glädje
• Hälsa
• Integritet
• Förtrolighet

Värderingarnas betydelse:

• Ger dig något att navigera efter.
• Gör det lättare för dig att prioritera.
• Ger dig en upplevelse av lycka i självförverkligande när du är trogen sina värderingar.
• Ger din magkänsla en rationell stämma.
• Gör att du snabbare kommer dit du vill.
• Gör det enklare att njuta av ”resan”.

Vikten av att hitta din värdegrund och dina livsvärderingar

Du motiveras till handling.
Det skapar energin bakom målet
Du får lättare att fatta beslut.
Du får större tillfredsställelse och balans i livet.

Affektiv kognitiv dissonans

• En inre konflikt.
• När du inte vet om dina värderingar.
• Händer när du inte lever enligt dina värderingar.
• En existentiell skuldkänsla.
• Bristande samklang mellan tanke, känsla och handling.
• Du upptäcker den lättast genom dina känslor tex. att du blir upprörd.

Användbara frågor för att hitta värderingar

• Vad får du ut av att göra det här?
• Vad är viktigt för dig när det gäller tex. arbete?
• Varför vill du göra det här?
• Varför är det viktigt för dig?
• Vad kommer det att ge dig att uppnå ditt mål?
• Vilka fem saker gillar du med ditt liv?
• Varför är de sakerna viktiga för dig?

Exempel på värderingar
Måluppfyllelse
Noggrannhet
Äventyr
Äkthet
Samarbete
Gemenskap
Kamratskap
Mod
Kreativitet
Empowerment
Kvalitet
Framgång
Lyx
Lojalitet
Frihet att välja
Att ge
Att växa
Harmoni
Ärlighet
Humor
Oberoende
Integritet
Glädje
Lätthet
Kärlek
Alla kan
Naturen
Skapa sitt eget liv
Tjäna andra
Bestämma
Deltagande
Fred
Personlig utveckling
Uppmärksamhet
Belöning
Respekt
Självförverkligande
Andlighet
Succé
Vänskap
Sport
Delegera
Enkelt
Effektivt
Hållbart

Dolda värderingar

Dessa värderingar är du inte medveten om, men du märker dem i hur du reagerar

Dolda värderingar kan liknas vid en boj

Bojstenen som står på havsbotten symboliserar värderingar som ligger som en grund för dig.
Kedjan, som fäster bojen i bojstenen, motsvarar dina attityder till hur du ser på saker och ting.
Kedjan är också osynlig, men den ligger närmare vattenytan och är därför nästan synlig för andra.
Attityden kan liksom kännas i luften ibland.
Bojen ligger däremot över ytan. Den motsvarar ditt beteende som också syns för människor runt omkring dig.

1. Välj ut max 5 värderingar som är viktiga för dig just nu.
2. Skapa ett Värdeord
tex. Framgång, Oberoende, Glädje och Gemenskap =
FOGG
3. Kom ihåg dina värderingar.
– Vinsten är att du lättare kan göra rätt val utifrån dina värderingar.

Kontakta Abilitys duktiga coacher för att få stöd i att hitta just Dina värderingar!

Dela gärna i sociala medier