Olika utbildningsvägar att välja på

Bra samlingssidor att besöka för att hitta utbildningsvägar att välja på:
www.studentum.se
www.studera.nu
www.antagning.se

Mål med presentationen

 Du funderar över någon utbildning som du kan tänka dig att läsa.
 Du bestämmer dig för vilken utbildningsväg som är aktuell för just dig.
 Du upptäcker att en utbildning ökar dina chanser till ett arbete.
 Du reflekterar och ser att du lärt dig något nytt som du kan dra nytta av i ditt jobbsökande

Olika utbildningsformer

VUXENUTBILDNING
FOLKHÖGSKOLA
YRKESHÖGSKOLA
HÖGSKOLA & UNIVERSITET

VUXENUTBILDNING och FOLKHÖGSKOLA:

Till för dig som behöver läsa in ämnen eller kurser på grundskole- eller gymnasienivå. Här finns också olika yrkesutbildningar och olika utbildningar inriktade på olika intresseområden ( 1-3 år ).

ARBETSMARKNADSUTBILDNING:

Yrkesinriktade utbildningar där det behövs personal (flesta är ett halvår).

YRKESHÖGSKOLA

Utbildningar med inriktning specifika yrken. Utbildningarna är utformade efter arbetsmarknadens behov (flesta är 1 eller 2 år).

HÖGSKOLA/UNIVERSITET

Här kan du välja mellan enstaka kurser eller program, från grundnivå och upp till forskarnivå (flesta 2 år eller längre. Utgångspunkten är att studier i första hand ska ske med Studiemedel hos CSN. Är det inte möjligt att få lån/bidrag från CSN så kan Aktivitetsstöd vara en annan möjlighet. Det ska då alltid göras en arbetsmarknadspolitisk bedömning från Arbetsförmedlingen.

Studiemedel

– Vilka bidrag och lån du kan få beror bland annat på vad du ska studera, hur gammal du är och om du ska studera i Sverige eller utomlands. Läs mer på: www.csn.se

CSN Studiemedel

Studiemedel består av två delar:
Ett bidrag och ett lån. Hur mycket du får i bidrag beror på: Din studietakt, hur många veckor du ska studera och hur stor inkomst du har.

CSN – Högre bidrag för visa studier

• Du kan ha rätt till det högre bidrag om du är inskriven hos arbetsförmedlingen och saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasieskolan.
• Komvux – grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning.
• Folkhögskola – utbildning på grundskolenivå eller utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning på Komvux.
• Introduktionsprogrammet på gymnasieskolan.
• Du måste vara inskriven i något av de här programmen i anslutning till att du börjar studera:
• Jobbgarantin för ungdomar
• Jobb- och utvecklingsgarantin

Studera med aktivitetsstöd

• Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå
• Allmän kurs på folkhögskola
• SFI
• Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

Studier med aktivitetsstöd kan ges i 12 månader.
Arbetsförmedlingen bedömer om du har rätt till studier med aktivitetsstöd.

Studier med aktivitetsstöd på eftergymnasial nivå:

Alla inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin har förutom studierna som nämnts tidigare även möjlighet att studera på eftergymnasial nivå inom:
Yrkeshögskola
Högskola och universitet
Eftergymnasiala utbildningar på Folkhögskola

Tilläggsbidrag för dig som har barn
• Det påverkar inte bostadsbidraget.

 

Vill du få stöd i vilka olika utbildningsvägar det finns att välja på? Kontakta Abilitys duktiga coacher 

Dela gärna i sociala medier