självkänsla

Öka din självkänsla – för det är du värd!

Genom att öka din självkänsla, så får du många stora vinster.

Det kan vara bra att börja med att förstå skillnaden mellan självförtroende och självkänsla:

• Definition på ordet SJÄLVFÖRTROENDE
• ”Stark tilltro till den egna personlighetens förmåga att prestera”
• Det innebär att du vet att du kan få saker gjorda, att du kan uppnå dina mål. Det handlar om vad du är bra på att GÖRA.

• Definitionen på ordet SJÄLVKÄNSLA:
• ”Medvetenhet om den egna personlighetens värde”
• Det vill säga ditt eget inre värde eller hur det faktiskt känns att VARA du. Det handlar alltså om dina egna känslor om dig själv.

När du blandar ihop självkänsla med självförtroende

• Problemet blir när du tänker att DU är det du GÖR. Skillnaden handlar om den känslan du får om dig själv.
• Om du gör ett misstag, så blir det då lätt att du känner att du är misslyckad. Förutom att det är väldigt jobbigt att gå runt och känna sig misslyckad, så kan det ta lång tid att komma över det.
• Precis som god kondition är en färskvara så är också bra självkänsla en färskvara. Det är då viktigt att du regelbundet träna upp din självkänsla.

Att upptäcka otränad självkänsla

• Det är inte säkert att det märks av andra – Du kan vara framgångsrik i ditt yrkesliv, men fortfarande ha en otränad självkänsla.
• Svag och otränad självkänsla ser olika ut på utsidan, men vad som är gemensamt för alla är ett OTRYGGT INRE och hur det känns på insidan.
• Går det till ytterlighet så kan en otränad självkänsla leda till självförakt och det kan vara både utåtriktat och inåtvänt.
• Ett tydligt tecken på otränad självkänsla är svårigheten att ta emot både feedback och komplimanger.

Otränad självkänsla som är utåtagerande

• När den otränade självkänsla blir utåtagerande går vi gärna i försvar när vi upplever det som att någon kritiserar oss.
• Vi kan också ha lätt att lyfta oss själva genom att påpeka andras brister. (Höja sig själv genom att sänka andra).
• Den otränade självkänsla kan göra så att vi istället fokuserar på att få bekräftelse utifrån andra – det blir väldigt viktigt att bli omtyckt av vår omgivning.

Otränad självkänsla som är inåtagerande

• I den mer inåtagerande varianten kan det verka som att du inte vågar ta någon plats i sociala sammanhang eller i livet överhuvudtaget, avstår från att säga sin åsikt eller att synas.
• När din självkänsla är otränad och svag så blir konsekvensen att du styrs av oro, osäkerhet och rädsla, och kan bli en mästare på att älta alla dina misstag.
• Du blir rädd för att misslyckas, rädd för att verka korkad, rädd för att få kritik, rädd för att vara fel eller rädda för att bli utanför.
• Listan kan göras ännu längre…
• Oro och rädsla som kommer av en svag självkänsla skapar då en inre stress som gör att du kan uppfattas som överdrivet självupptagen.

Vinsten med att öka din självkänsla:

• Ditt liv blir enklare att leva när du har en vältränad och stark självkänsla.
• En vältränad självkänsla visar dig dina möjligheter för att lyckas istället för att ge dig skuld och självanklagelser.
• Du känner dig tillfreds med det du gör, även om du kanske ”misslyckas”.
• Du tycker om dig själv, även om någon annan har en åsikt om det du gör.
• Du känner att det finns något för dig att lära dig av alla situationer som du upplever som ett ”problem”.
• Du känner dig värdefull i alla lägen!

Coaching bidrar till självinsikt som leder till ökad självkänsla

• Det finns forskning som visar att om en person fått beröm åtta gånger på en dag och kritik en gång, så väger det jämnt när dagen är slut.
• Vi behöver alltså säga åtta bra saker på varje negativ sak – så starkt inriktade är vi på att fokusera på negativa saker.
• Genom självinsikt så stärks både din självkänsla och du ser till slut ditt rätta värde!
• Din coach stöttar dig till ökad självinsikt och ökad självkänsla!

Summering av Självkänsla:

Du är värdefull!
Skilj på sak och person!
Alla människor är lika värdefulla.
Självkänsla växer genom att träna den.
Att göra misstag är att utvecklas.
Stark självkänsla gör dig trygg.

Olika sätt för att boosta din självkänsla:

Använd självbekräftelse – på rätt sätt.
Fyll ditt huvud med positiva tankar, för de ger dig en positiv energi som stöttar dig framåt.
Identifiera vad du är bra på – dina bra egenskaper. Boosta dig med dem!
Ta emot komplimanger, för det är en gåva till dig från någon annan.
Påminn dig själv om ditt eget värde, som är lika stort som alla andras.
Notera om du tänker en negativ tanke om dig själv – ifrågasätt om den verkligen är sann?! Byt sedan ut den mot dess positiva motsats.

Behöver du mer stöd för att stärka din Självkänsla? Kontakta Ability

Dela gärna i sociala medier