självledare

Utveckla ditt självledarskap

Genom att utveckla ditt självledarskap, så får du en tryggare grund i förändringar som sker i ditt liv. En självledande person kännetecknas så här: Din egen förmåga att leda dig själv genom olika förändringar i livet är grunden för hur du kommer att må och anpassa dig till det som sker i ditt liv.

Att vara arbetssökande kan innebära att:

Du tappar känslan av samhörighet.
Du kan få en känsla av utanförskap.
Du tappar motivationen att göra saker som kan leda till ett jobb.
Du tappar tillit till din egna förmåga att leda dig själv.

Ditt personligt ansvar för bli en bra självledare:

Skyll inte händelser och annat som händer i livet på någon eller något.
Oavsett vems “fel” eller vad “felet” är så hjälper det inte att fokusera på det.
Fastna inte i bitterhet och svårigheter.
Fokusera på hur du kan påverka och ändra ditt tankesätt.
Våga göra förändringar och skapa målbilder.

Centralt i självledarskapet är att skapa målbilder

Visualisera dvs måla upp bilder i ditt huvud på hur du vill att ett resultat ska se ut.
Om du kan se något framför dig så blir det lättare att nå målet.
Dina målbilder hjälper dig att finna motivationen i ditt privat- och yrkesliv.

Att vara en självledare innebär att:

Du vill nå dina mål.
Du känner medkänsla med dig själv.
Du är medveten om dina egna drivkrafter.
Du är medveten om dina egna känslor och tankar.
Du är medveten om hur du påverkas av andra människor.
Du har tillit till dig själv.

Varför är det viktigt med självledarskap?

Självledarskap innebär en förståelse för nuläget, det önskade läget och vad du kan göra för att nå dit.
Du kan förhålla dig till utmaningar och svårigheter lättare Du får lättare att se på saker ur olika perspektiv.
Du blir lösningsfokuserad.

Vill du få stöd i att utveckla ditt självledarskap? Kontakta Abilitys duktiga coacher

Dela gärna i sociala medier