Mål och önskat läge – håll ut och nå ditt mål!

Ett tydligt mål och önskat läge ger dig:

• En känsla av mening och kontroll.
• Något att arbeta mot och glädjas över.
• Det hjälper dig att fokusera uppmärksamheten och handlingarna mot.
• Kan hjälpa dig med struktur och att göra medvetna val.

Hur når du ditt mål?

Genom att skapa ett TYDLIGT och ATTRAKTIVT MÅL.
Genom att lyssna inåt till vad du verkligen, verkligen önskar.
Genom att skapa SMARTA delmål som hjälper dig på vägen.
Genom att identifiera dina styrkor och svagheter.
Genom att jobba vidare mot målet, även om hinder kommer upp mot din väg.
Genom att byta riktning om det tänkta målet inte visar sig vara nåbart i nuläget.

Förändring och utveckling

Det sker inte av sig själv!
Det är viktigt med medvetenhet och insikt, men om det inte följs upp med
HANDLING så blir det lätt bara en god tanke.

Handling och övning

Handlingen ser olika ut från person till person.
Det kan handla om stora förändringar eller små förändringar – stora eller små steg framåt mot målet.
Det viktiga är att du själv känner in vilka handlingar och steg som är viktiga för dig, och att de är realistiska.
Det kan även handla om ett förändrat tankesätt.

Tänka det, önska det, vilja det, men också göra det!

Hur ska du orka hela vägen?

1. I början är vi ofta entusiastiska och inspirerade.
2. Vi känner kanske glädje över att ta tag i något som vi länge önskat.
3. Men allteftersom tiden går kan vi uppleva att utvecklingen och arbetet mot målet kan vara både utmanande obehagligt och krävande.
4. Det kan komma stunder då du bara vill ge upp!
5. Då är det bra att ha stödpersoner som hjälper till att peppa dig vidare.

Uthållighet

Heja på – ha stödpersoner som supportar!
Belöning och firande vid varje uppnått delmål.
Symbol – en hjälp när vi drabbas av olika hinder tex. en bild på målet.
Fokus – komma ihåg sina starka sidor som hjälper att komma framåt.
Inre censor – rösten i vårt huvud som kan vara både till stöd och hinder.

Stöd mot målet

Känslomässigt stöd – omsorg, intresse och uppmärksamhet.
Uppgiftsstöd – hjälp att klarlägga och systematisera problem.
Informationsstöd – som att informera sig om vad som sker under tiden.
Praktiskt stöd – till exempel i form av tid, råd och hjälp.

DEN VIKTIGA PLANERINGEN

Ditt stöd i vardagen för att göra det du går och tanker att du “borde” göra.
Viktigt att du gör ditt bästa för att hålla din planering och fullfölja dina åtaganden.
Ju fler jobbsökaraktiviteter du gör på en dag, desto större möjlighet har du att nå ditt mål.”
Använd Frågeformuläret så du registrerar allt du faktiskt gör varje månad.

Delmål enligt SMART

Specifikt – Vad vill jag uppnå?
Mätbart – Hur vet jag att jag nått mitt mål?
Attraktivt – Varför är det viktigt för mig att nå mitt mål?
Realistiskt – Är målet realistiskt och rimligt för mig?
Tidsbestämt – När vill du ha uppnått målet?

Det är lättare att lyckas med viktiga uppgifter om man delar upp dem i mindre delar.
Utgå från SMART modellen och börja med att svara på frågorna ovan. Funder sedan över vilka steg du behöver ta för att nå ditt mål och i vilken ordning de bör tas. Alla små steg räknas!

Bli en BRA-SÖKARE

Ta några minuter varje dag och fokusera på det som är bra i ditt liv.
Skriv ner dina mentala styrkor och de mål du har uppnått hittills = dina framgångshistorier.
Fundera på vad du har gjort så att du har fått det så bra som du har nu = Bli en Bra-sökare!
Se dig själv som en person som lyckas med det du har bestämt dig för då blir det så!

Vill du bli bättre på att sätta mål och nå ditt önskade läge? Kontakta Abilitys duktiga jobbcoacher

Dela gärna i sociala medier